loading...

- پیام بلوچ - بلوچ و بلوچستان -payam baloch -

     استان سيستان و بلوچستان با 187502 كيلومتر مربع ( سيستان 8117 و بلوچستان 179385 ) دومين استان پهناور ايران ، 4/11 درصد از مساحت كل كشور را تشكيل داده و معادل وسعت 5 كشور اروپايي (هلند، بلژيك ، دانمارك ، لوكزامبورگ و ايرلند) مي باشد. همچنين بر اساس سرشماري نفوس و مسكن در سال 1385 ، جمعيت استان معادل 2405742 نفر (4/3 درصد جمعيت كل كشور ) بوده كه دهمين استان پر جمعيت كشور و برابر با مجموع جمعيت 4 استان ايران ( ايلام ، سمنان ، خراسان جنوبي و كهگيلويه و بوير احمد ) مي…

ضرورت ها و اهداف تقسيم استان سيستان و بلوچستان

payam بازدید : 7318 26 / 9 / 1390 نظرات ()

     استان سيستان و بلوچستان با 187502 كيلومتر مربع ( سيستان 8117 و بلوچستان 179385 ) دومين استان پهناور ايران ، 4/11 درصد از مساحت كل كشور را تشكيل داده و معادل وسعت 5 كشور اروپايي (هلند، بلژيك ، دانمارك ، لوكزامبورگ و ايرلند) مي باشد. همچنين بر اساس سرشماري نفوس و مسكن در سال 1385 ، جمعيت استان معادل 2405742 نفر (4/3 درصد جمعيت كل كشور ) بوده كه دهمين استان پر جمعيت كشور و برابر با مجموع جمعيت 4 استان ايران ( ايلام ، سمنان ، خراسان جنوبي و كهگيلويه و بوير احمد ) مي باشد و با استانهايي چون قم ، قزوين و كرج

   اصلا از نظر مساحت قابل مقايسه نيست. استان سيستان وبلوچستان با اين وسعت و جمعيت بطور بسيار ناهمگوني گسترش دارد بطوري كه از شمال تا جنوب از نظر آب وهوايي آنچنان متنوع است كه آن را مي توان هند كوچك ناميد تنوع در پوشش گياهي، آب وهوا ، زندگي جانوري ، محصولات كشاورزي و صدها وجه تمايز ديگر آن را در رديف بهترين نقاط خاص اقليمي در كره زمين قرار داده است تنها يك ويژگي براي اثبات اين مطلب كافي است كه هم زمان در يك فصل از سال چندين محصول كشاورزي متنوع در اين استان قابل برداشت است كه در هيچ نقطه اي از كره زمين وجود ندارد مثلا: گندم ، جو ، ذرت ، برنج ، مركبات ، خرما ، انبه ، موز ، پسته ، زعفران ، هندوانه، گوجه ، سبزيجات و ..... در اين استان از شمال تا جنوب به دست مي آيد كه حتي در سردترين ماههاي سال در بخشهاي مركزي و جنوبي بخش كشاورزي فعال و كاشت گوجه، هندوانه ، موز و .... در جريان است.

   اما عدم تقسيم اين استان پهناور باعث بروز مسائلي گرديده كه قابل هضم نيستند، در حالي كه شمال آن متمركز ، پر جمعيت و برخوردار از امكانات بيشتر خدماتي مي باشد و از عوامل توسعه بهتري بر خوردار است؛ قسمت مركزي و جنوبي آن كم جمعيت ، محرومتر و با امكانات كمتر مي باشد. پراكندگي جمعيت و نبود راه هاي ارتباطي مناسب و كافي سبب شده كه امور اداري و سياسي به علت مسافت طولاني و هزينه گزاف حمل و نقل با مركز استان و پايتخت كشور با كندي مواجه گشته و اجراي امور عمراني ، اقتصادي و .... با سختي هايي مواجه باشند و نظارت بر روند امور توسعه اي با دقت كمتر صورت گيرد و انعكاس مشكلات و نيازمندي هاي  به سازمان هاي ذيربط به كندي و با تاخير زيادي صورت گيرد ، بودجه تخصيص داده شده كافي نبوده و فعاليت هاي آباداني در آنها به واسطه عمق محروميت ها چشمگير نباشد، ادارات و سازمان ها به علت گستردگي استان از اقتدار لازم و كافي اجرايي و نظارتي براي انجام وظيفه ، خدمات رساني ، توسعه متوازن و حل معضلات مختلف برخوردار نيستند، مثلا فاصله دورترين شهرستان ( كنارك ) تا مركز استان (زاهدان) 750 كيلومتر مي باشد كه براي رسيدگي به امور و خدمات رساني با مشكلات عديده مواجه مي باشد و فاصله دورترين نقاط استان يعني زرآباد (كنارك) تا مرز ميلك(زابل) بيش از 1200 كيلومتر فاصله دارد. لذا با نظر به موارد فوق تقسيم استان مي تواند مفيد واقع گردد.

   تقسيم استان سيستان و بلوچستان با در نظر گرفتن شرايط گذشته، حال و آينده به حالتهاي زير قابل انجام است:

1-    تقسيم به دو استان در شمال (بلوچستان شمالي ) به مركزيت زاهدان و جنوب (بلوچستان جنوبي) به مركزيت ايرانشهر ، اين تقسيم بندي به علت رشد جمعيت وگستردگي راهكار اساسي و پايداري نيست بلكه موقتي و گذرا است.

2-    تقسيم به سه استان بلوچستان شمالي به مركزيت زاهدان( زاهدان – خاش و ميرجاوه) – بلوچستان جنوبي به مركزيت ايرانشهر (سرباز- دلگان- نيكشهر- چابهار- كنارك- سراوان- زابلي و سيب سوران) و سيستان به مركزيت زابل ( زابل، زهك و هيرمند)، اين طرح با در نظر گرفتن شرايط آينده از جمله ازدياد جمعيت ، جلوگيري از دوباره كاري و با آينده نگري ارجح تر از طرح قبلي است.

3-    تقسيم به چهار استان يكي از راهكاري اساسي و بلندمدت است كه توسعه پايدار در همه زمينه ها را به دنبال خواهد داشت ، با توجه به اينكه شكل گيري شهرستانهاي جديد در برنامه كاري دولت مي باشد در اين شرايط چهار استان آينده مي توانند از تركيب زير برخوردار شوند:

-         سيستان ( زابل، زهك ، هيرمند ، محمد آباد )

-         سرحد ( زاهدان، خاش ، ميرجاوه )

-         مكران ( ايرانشهر، سرباز ، سراوان ، سيب سوران، مهرستان، دلگان، فنوج )

-         ساحلي ( چابهار، كنارك ، نيكشهر ، دشتياري، قصرقند، راسك )

  از ويژگيهاي اين طرح مي توان از برخورداري هر چهار استان از نوار مرزي شرقي براي توسعه تجارت نام برد ، ويژگي ديگر همگوني مسائل اجتماعي هر دسته از شهرستانها مي باشد كه مناسبات فرهنگي را تقويت خواهد كرد و فرصتهاي از دست رفته در خصوص اشتغال و امنيت مرتفع خواهد شد.شكل زير:

   در هر صورت بديهي است تصميم نهايي بعد از بررسي كارشناسانه و مطالعات همه جانبه توسط مسئولين ذيربط اتخاذ خواهد شد و چه بسا بخش هايي از شهرستان تابع يك استان به استان ديگر واگذار شود ، نامگذاري استان ها بعد از بررسي وضعيت اقليمي و فرهنگي با رايزني مسئولان و نخبگان تعيين گردد، اما در واقع تقسيم استان به چند استان ديگر ، به مثابه يك مسئله حياتي براي ساكنين اين استان و از ضرورت هاي انكار ناپذير و از خواسته هاي اكثر اهالي استان مي باشد.

    با نظر به اينكه يكي از محورهاي توسعه ، توسعه ناحيه اي و منطقه اي است ، ديدگاهي وجود دارد كه توسعه منطقه اي بايد همگام با توسعه ملي مد نظر قرار گيرد و حتي محور توجه از توسعه ملي به توسعه منطقه اي سوق داده شود تا از طريق نيروهاي انساني و سرمايه اي موجود در منطقه ، زمينه تحرك و پويايي نيروي انساني و گردش سرمايه افزايش يافته و به تدريج دولت مركزي سهم دخالت مستقيم خود را در توسعه نواحي و مناطق كاهش داده و به جاي درگير شدن با طرح هاي منطقه اي به سمت برنامه ريزي كلان ملي كه سهم توسعه و فعاليت هاي منطقه اي به وضوح مشخص شده باشد روي آورد ، مديريت امور مختلف را با اعتماد سازي و استفاده از نيروهاي شايسته و توانمند به آنها واگذار كند تا همه نسبت به جامعه اداي دين نمايند و خود را شهروند درجه يك بدانند.

   در حال حاضر با توجه به حجم و گستردگي شهر زاهدان ، بيشترين التفات در سطح استان از نظر بودجه و تسهيلات به اين شهر معطوف شده و همه امكانات رفاهي ، بهداشتي ، آموزشي و .... در اين شهر مهيا گرديده و اين امر موجب كوچ شهروندان ساكن در ديگر شهرها به مركز استان و در نتيجه رشد بي رويه جمعبت و بروز عوارض ديگر گرديده است و ادامه اين روند آن را به يك كلان شهر تبديل خواهد كرد كه از نظر جامعه شناسان مديريت كلان شهرها با مشكلات خاصي  مواجه خواهد شد و تبعات آن به بقيه نقاط تسري خواهد يافت و اين توسعه نامتوازن شهر زاهدان به گونه اي رقم خورده كه ديگر امكان برنامه ريزي صحيح براي توسعه ساير شهرهاي استان ، بودجه بندي عادلانه و منصفانه ، نظارت برفعاليت هاي جاري و عمراني و هدايت صحيح پروژه هاي گوناگون كاهش يافته و مديران استاني بيشتر وقت و اعتبار مالي را بايد صرف شهر يك ميليوني زاهدان نمايند.

   لذا حفظ وضع موجود ، عامل مهمي در عقب ماندگي شهرهاي سيستان و بلوچستان نسبت به شهرهاي استان هاي مجاور شده است لذا شكل جغرافيايي استان از نظر تقسيمات كشوري بايد به صورتي تغيير يابد كه بتواند با اتكا به درآمد هاي اقتصادي خود فرآيند توسعه را عملي سازد چون موقعيت استراتژيك اين استان در همسايگي دو كشور خارجي با 900 كيلومتر مرز خشكي و داشتن 300 كيلومتر مرز آبي از مولفه هاي مهم براي توسعه است.

اينك اشاره كوتاهي به برخي از ثمرات تقسيم استان سيستان و بلوچستان مي نمائيم:

1- افزايش اختيارات و اقتدار ادارات و سازمان ها و كار آيي بيشتر آنها براي كيفي سازي امور توسعه اي

 2- امكان تماس مستقيم و بدون واسطه با پايتخت كشور و دسترسي به وزارتخانه ها و سازمان هاي ذيربط دولتي و در نتيجه انعكاس سريع مشكلات و نيازمندي هاي استان به مركز و دريافت سريع دستورات و كمك هاي دولتي براي حل معضلات منطقه

 3- امكان دريافت بودجه بيشتر در حد سهم يك استان مستقل و امكان فعاليت گسترده در توسعه و آباداني و رفع محروميت

 4-  بهبود امور عمراني ، تامين وسايل رفاهي جامعه و امكانات آموزشي و فرهنگي در سطح بالاتر

5- با استاني شدن منطقه ارزش ملكي ترفيع يافته و بازار املاك و مستغلات پر رونق و به توسعه و آباداني منطقه افزوده خواهد شد

6- با توجه به حادثه خيز بودن منطقه ، كنترل بيشتر و وسيع تري در مقابل بلاياي طبيعي به عمل خواهد آمد (زيرا در قرن حاضر چندين بار در منطقه حوادث طبيعي رخ داده و هر دفعه نيز خسارات و تلفات عظيمي به بارآورده كه بيشترين سبب آن بافت سنتي روستاها و شهرها و همچنين نبود زير ساخت هاي اساسي مي باشد)

 7- در صورت تعدد استانها بالطبع راه هاي ارتباطي و مواصلاتي گسترش يافته و سبب توسعه بيشتر منطقه، فراواني مايحتاج عمومي و كاهش قيمت ها مي شود و در صورت بروز حوادث طبيعي ناگوار،كمك رساني و امدادگري سريعتر و آسانتر صورت خواهد گرفت

 8- با تاسيس و گسترش شعبات بانكي و امكانات ديگر نظير افزايش اعتبارات مالي ، صنايع ، تجارت و كشاورزي در منطقه گسترش و رونق بيشتري خواهد يافت

 9- ايجاد سد ، اسكله و شبكه راه آهن باعث محروميت زدايي ، توسعه صنعت ، كشاورزي و عمران منطقه خواهد شد

 10- استاني شدن منطقه توجه بيشتري را به مسائل جامعه روستايي و عشايري معطوف نموده ، مشكلات آنها بهتر حل شده و باعث رونق اقتصادي و رفاه آنان خواهد بود.

   11- كاهش بعد مسافت بين شهرها با يكديگر و با مركز استان و تسهيل در ارتباطات و برخورداري از خدمات بيشتر براي شهروندان

   12- ماندگاري جمعيت در شهرها و روستاها به واسطه توسعه متوازن و برخورداري از عدالت در ابعاد مختلف

   13- رضايت مندي عامه از نظام جمهوري اسلامي به دليل خدمات رساني بيشتر و رفع محروميت

   14 - ايجاد امكانات شغلي بيشتر و توسعه پايدار

   15 – كم رنگ شدن حساسيتهاي قومي ، مذهبي و منطقه اي از يك طرف و تقويت همبستگي ملي و وحدت اسلامي

  16 – رفع تبعيض و نابرابري اجتماعي ، اقتصادي ، آموزشي ، بهداشتي و خلاصه برقراري عدالت براي همه ملت در اقصي نقاط

   17 – توسعه مبادلات مرزي و رونق تجارت و در نتيجه كاهش قاچاق كالا و ايجاد اشتغال پايدار

 

     در خاتمه راقم اين سطور اميدوار است با نظر به اينكه دهه چهارم انقلاب به عنوان دهه پيشرفت و عدالت از سوي رهبري نامگذاري گرديده ، دولتمردان و نمايندگان مجلس شوراي اسلامي با بهره گيري از نظرات دانشگاهيان و محققان در بحث تقسيمات كشوري و بر خورد عالمانه با اين موضوع (برگزاري همايش هاي علمي و 000 ) در تحقق آرزوي ديرينه مردم اين خطه از ايران اسلامي گام هاي جدي و عملي را بردارند.

 

                                                                فاروق ايماني – آذر 1390

 

 

منابع :

* جغرافياي استان سيستان و بلوچستان ، سازمان پژوهش وزارت آموزش و پرورش

* خبر نامه انجمن آمار ايران- سال پانزدهم – بهار 86

* سايت مركز آمار ايران      

مطالب مرتبط
ارسال نظر برای این مطلب
این نظر توسط پيمان در تاریخ 7 سال پیش و 1:25 دقیقه ارسال شده است

اين يك پيشنهاد بسيار عالي است،به نظر من 3 استان به صورت زير تشكيل شوند بهتر است
شمال استان به مركزيت زاهدان (به نام استان سيستان)
ميانه استان به مركزيت ايرانشهر (به نام استان پارت)
و جنوب استان به مركزيت چابهار (به نام استان نوروز)

این نظر توسط محمد گرگیچ در تاریخ 8 سال پیش و 22:42 دقیقه ارسال شده است

سلام وخسته نباشید . به هیچ عنوان نباید نام بلوچستان حذف شود
هویت ما نیز گم می شود چرا بلو چستان را به شما لی وجنوبی تقسیم کنید
ولی نباید اسم بلوچستا از بین برودشکلک

این نظر توسط حمید در تاریخ 8 سال پیش و 8:29 دقیقه ارسال شده است

بسیارعالی است ازمزایا دیگرآن می توانداشتغال زایی وجذب نیروهای بومی وکوتاه کردن دست زابلیهاازمنطقه است که همچون صهیونیسم می خواهندخاک بلوچستان راصاحب شوند.

این نظر توسط بلوچ در تاریخ 9 سال پیش و 19:02 دقیقه ارسال شده است

سلام خسته نباشید از دست اندرکاران متشکریم نام بلوچستان نباید حذف شود به نظر ما از سه گزینه ذیل کاربرده شود.
1-سیستان
2-بلوچستان سرحد
3-بلوچستان مرکزی
4-بلوچستان ساحلی
نام بلوچستان خذف نشود مثل بقیه استانها مانند (خراسان وآذزبایجان)ممنونیم.

این نظر توسط ali در تاریخ 9 سال پیش و 23:42 دقیقه ارسال شده است

گزینه دوم گزینه خوبیه ونام بلوچستان به هیچ عنوان نباید حذف ویا کمرنگ بشه

این نظر توسط وحید در تاریخ 9 سال پیش و 18:35 دقیقه ارسال شده است

سلام وخسته نباشی گزینه دوم که بلوچستان شمالی وبلوچستان جنوبی باشد وسیستان استان مستقلی باشد ونام بلوچستان باید باقی بماند ممنون

این نظر توسط محمد در تاریخ 9 سال پیش و 21:20 دقیقه ارسال شده است

اگر استان به 4 استان تقسیم شود که عالیست ولی نام مکران و ساحلی شایسته نیستند چون که در آینده ی تزدیک امکان تقسیم استان آذربایجان غربی به دو استان مُکریان و آذربایجان غربی هست و نام ساحلی هم که عربی است

این نظر توسط بلوچ در تاریخ 9 سال پیش و 11:21 دقیقه ارسال شده است

سلام تقسيم بندي استان كاري درست و ضروري است اما در نام گذاري استان مانند استان خراسان عمل شود و لغت بلوچستان حذف نشود واز بلوچستان شمالي و جنوبي و مركزي استفاده شود

این نظر توسط حسن فروتن در تاریخ 52 سال پیش و 12:56 دقیقه ارسال شده است


با طرح آخر ( 4 استان شدن) موافقم ؛ به این شرط اسامی استانهای زاییده را با واژه هایی برابر بلوچستان شمالی و مرکزی و جنوبی مسمی سازند و لاغیرهم. آیا میدانید که با تسمیه به مکران و سرحد و ساحلی و ولایت و... ؛ هویت ما گم و نابود میشه . حواسمان باشد که هر قوم و ملت با هویت خود زنده است و هویت ما بلوچیت است که بلوچستان زاده هویت ماست. دزاپ و پهره و چهبار برای مرکزیت خوب اند.
خوب فکر کنیم و خوب و دقیق و حساس ، عکس العمل نشان دهیم.

این نظر توسط سارا در تاریخ 52 سال پیش و 10:56 دقیقه ارسال شده است

خوبه فقط ایرانشهر مکران نباشه چابهار بشه مکران ساحلی اونو هرچی میخواین بزارین


نام
ایمیل (منتشر نمی‌شود)
وبسایت
:) :( ;) :D ;)) :X :? :P :* =(( :O @};- :B :S
کد امنیتی
رفرش
کد امنیتی
نظر خصوصی
مشخصات شما ذخیره شود ؟ [حذف مشخصات] [شکلک ها]
تبلیغات
Rozblog.com رز بلاگ - متفاوت ترين سرويس سایت ساز
درباره ما
Profile Pic
يكي از صالحان ، به خواب ديد پادشاهي را در بهشت !! و پارسايي را در دوزخ. پرسيد كه موجب اين درجات چيست؟ ندا آمد كه اين پادشاه به ارادت درويشان به بهشت اندر است و اين پارسا به تقرب پادشاهان در دوزخ !! (سعدي)
اطلاعات کاربری
لینک دوستان
 • اجاره ماشین
 • بلوچ پرس
 • دلگان پرس
 • بلوچانی زبان
 • زبان بلوچی و لبزانک
 • ایرانشهر نیوز
 • خدایاری شاعربلوچ
 • اهل سنت ما
 • جوانان صدیق زهی
 • ضیاءالدین دینارزئی
 • پروازچابهار
 • ايرنا سيستان وبلوچستان
 • لاشار شیرآباد
 • حق گو بلوچ
 • خبرهای ایرانشهر
 • ندای زاهدان
 • کلات نیوز
 • مکران پرس
 • روستای شارک
 • شخصیت های بزرگ بلوچستان
 • سایبان امید
 • حوزه علمیه مهرستان
 • اطلاع رسانی بلوچستان
 • جزر و مد
 • کلوکان
 • پجار
 • چهاربهاران
 • انجمن های چابهار
 • سنت آنلاين
 • تفتان ما
 • پايگاه خبري تحليلي تفتان ما
 • انجمن های چابهار
 • بلوچ پرس
 • وشدلانی دیوان
 • یعقوب جدگال
 • چابهارنیوز
 • انجمن های چابهار
 • چابهاران تیاب
 • بلوچستان دانلود
 • پیمان چابهار
 • پایگاه خبری کنارک
 • سرحد زمین
 • سلطان بلوچ
 • اشعارومتون ادبي عبدالحميد خداياري
 • پیمان چابهار
 • دهياري روستاي ميرآبادبمپور
 • پورتال روستاي ميرآباد بمپور
 • قلعه باستاني بمپور بلوچستان
 • بَــلوچــانی زبان
 • بلوچی الفبا وزبان
 • الفبای زبان بلوچی
 • ایوب ایوبی
 • سرحد زمین قلب تپنده بلوچستان
 • بلوچستان
 • انسان شناسی بلوچ
 • سرباز مزاکان
 • ندای بلوچ
 • دهستان حیط
 • دهکده حیط
 • مکران میوزیک سنتر
 • سايت پاتوق بلوچ
 • سایت تحلیلی خبری چابهار نیوز
 • پاتوق بلوچ
 • شهرستان بمپور
 • هوران باغ
 • هیات فوتبال روستای جوزدر
 • ایرانشهر نیوز
 • سیسوگ
 • .:|برای همه|:.
 • ابو مصعب
 • انسان شناسی بلوچ
 • سایت مغانشابو
 • چابهارنیوز
 • وشدلانی دیوان
 • مهرستان
 • چهبارنیوز
 • ندای بلوچ
 • نسيم بلوچستان
 • کوپچ لاشار
 • مصطفي دانشور
 • بنت نیوز
 • نوشته های محمد بلوچ زهی
 • گالری عکس بلوچستان
 • تصاوير ديدني از منطقه دشتياري
 • در ياد رفتگان دبيرستان دانشگاه چابهار
 • تصاویرکوه‌های مریخی در جنوب بلوچستان
 • آموزش تصويري ارسال مطلب به پيام بلوچ
 • عناوين آخرين مطالب سايتهاي بلوچستان
 • موسيقي با صداي كمال خان - گروه 2
 • موسيقي با صداي كمال خان - گروه 1
 • آلبوم عكس گلفشان كهير - كنارك
 • دو نلي با صداي استاد اسپندار
 • دانلود فیلم های جذاب
 • آخرین مطالب ارسال شده
 • آمار سایت
 • کل مطالب : 1578
 • کل نظرات : 906
 • افراد آنلاین : 2
 • تعداد اعضا : 740
 • آی پی امروز : 30
 • آی پی دیروز : 75
 • بازدید امروز : 105
 • باردید دیروز : 196
 • گوگل امروز : 9
 • گوگل دیروز : 18
 • بازدید هفته : 2,096
 • بازدید ماه : 10,093
 • بازدید سال : 158,569
 • بازدید کلی : 2,668,767