loading...

- پیام بلوچ - بلوچ و بلوچستان -payam baloch -

فرهنگ و هنر

هنر سکه دوزی در بلوچستان

payam بازدید : 1684 02 / 09 / 1392 نظرات ()

  سکه دوزی‌ یکی از هنرهای دستی بلوچستان است‌ که‌ عموما خانواده‌های بلوچ از آن جهت‌تزئین رویه‌ ی رختخواب یا زینت گردن‌ شتر در موقع‌ عروسی‌ استفاده‌ می‌کنند و اغلب جهت‌زینت اطاق نیز به‌ دیوار می‌آویزند.هنر سکه دوزی‌ در بلوچستان مانند سوزندوزی‌ دارای‌سابقه یی‌ طولانی‌ است‌ و تقریبا در تمامی‌ مناطق روستائی‌ استان رایج‌ می‌باشد و تولید و‌عرضه‌ ی آن جنبه محلی دارد و اگر داد و ستدی در این‌ خصوص

دیدنی‌های چابهار در یک نگاه

payam بازدید : 1147 28 / 07 / 1392 نظرات ()

  موقعیت جغرافیایی و وسعت شهرستان چابهار با مساحتی حدود 17 هزار و 155 کیلومترمربع در منتهی‌الیه جنوب شرقی ایران در کنار آب‌های گرم دریا عمان و اقیانوس هند قرار گرفته است. این شهرستان از جانب شمال به شهرستان‌های ایرانشهر و قصرقندو نیکشهر و از جنوب به دریای عمان و از شرق به پاکستان و از غرب به شهرستان کنارک محدود است. به گزارش خبرنگار خبرگزاری دانشجویان ایران(ایسنا)، منطقه‌ی

رسانه های ایران از دیروز تا امروز؟

alirezasaeedabadi بازدید : 1021 16 / 7 / 1391 نظرات ()

 

باسمه تعالی

 

رسانه های ایران از دیروز تا امروز؟

a.saeedabadiHYPERLINK "mailto:a.saeedabadi73@gmail.com"45HYPERLINK "mailto:a.saeedabadi73@gmail.com"@gmail.com

 

علیرضا سعیدآبادی                                         09122404987            کارشناس ارشد روابط بین الملل  و حوزه فرهنگ

 

از پیدایش مطبوعات در کشورمان و انتشار کاغذ اخبار 180 سال می گذرد.رسانه ها در عصر قجری تحث تاثیر سه عامل مهم قابل ارزیابی هستند.اول،جریان روشنفکری که بازگشت تحصیل کردگان فرنگ به ایران آنرا هدایت می کرد.دوم،جنبش مشروطه و خواسته های برحق مردم برای رسیدن به آزادی و محدود شدن قدرت شاه در عرصه های سیاسی و اجتماعی و برخورداری ملت از حق تعیین سرنوشت که ایرانیان در مقایسه با بسیاری از ملل زودتر به آن اندیشیدند.سوم،تلاش دربار،شاهزاده ها و اربابان برای حفظ وضعیت موجود و مقابله با تمایلات آزادیخواهانه و اسلام گرایانه در کشور که پشتوانه نظام سیاسی آن مناسبات و روابط اقتصادی و تولیدی دوران ارباب-رعیتی بود که هم از قدرت شاه حمایت می کرد و هم از آن مشروعیت می گرفت.رسانه ها تحت تاثیر این شرایط یا مدافع جریان روشنفکری بودند،یا از جنبش مشروطه حمایت می کردند و یا از نوع دسته سوم و رسانه های فرمایشی و وابسته به دربار بودند.گرچه مشروطه خواهی به صدور فرمان مشروطیت انجامید ولی به اهداف نهایی خود دست نیافت و بیشتر می توان زمینه های پیدایش انقلاب اسلامی و تاثیرات منطقه ای و بین المللی را در آن جستجو کرد.تعمیق ارزش های دینی،رشد آگاهی های عمومی،شکل گیری پارلمان،فعالیت احزاب و گروه های سیاسی،گسترش رسانه های متعدد و الگوسازی برای استقلال طلبی ملت های مستعمره در قرن بیستم از عواملی هستند که می توانند دراین باره مورد بررسی قرار گیرند.ارزش های نامناسب نظام شاهنشاهی موسوم به پهلویسم باعث شد شرایط متحول شونده و بالقوه جامعه با سرعت بیشتری به صورت بالفعل در آید.حکومت پهلوی بر سه گزاره اصلی استوار بود:شوونیسم ایرانی،آموزه های غربی و اقتدار شاهانه.باوجود قدرت نظامی ویژه ای که پهلوی دوم کسب کرده بود،اما در بعد ارزش های فرهنگی و اجتماعی،جامعه از گسست و شکاف عمیقی رنج می برد.شعار توخالی گذر از شرایط قدیم به جدید و سراب نوسازی حیطه های فرهنگی،اجتماعی،اقتصادی و سیاسی در ایران از راه تغییر مناسبات اقتصادی و روابط نیروی کار در روستاها و شهرها،رفرم ناقص سیاسی و فعالیت محدود و مشروط احزاب و رسانه ها،نوسازی نظام فرهنگی و اجتماعی و تجدد گرایی افراطی با رویکرد ینگه دنیا،شوونیسم ایرانی و ضدیت با روحانیت همه از پیش زمینه های وقوع انقلاب اسلامی در دهه های 40 و 50 هجری شمسی است که توانست گسست و شکاف یادشده را به اندازه ای تشدید کند که به فروپاشی نظام شاهنشاهی بینجامد.با این مقدمه سوال این است که آیا رسانه ها در کشور ما از دیروز تا امروز به کارکردهای حرفه ای و مورد انتظار جامعه  دست یافته اند؟تقسیم بندی رسانه های کشور در حال حاضر با چه معیارهایی باید صورت گیرد؟مفروض من این است که انقلاب اسلامی و آزادی خواهی دو معیار اساسی برای ارزیابی رسانه های ایران امروز هستند.شاید انقلاب اسلامی که شعارهای استقلال،آزادی و جمهوری اسلامی در آن ریشه دارند در وهله اول جامع و مانع بنظر برسند.اما از آنجاکه برخی رسانه ها دقیقاً در چارچوب گفتمان انقلاب اسلامی قرار نمی گیرند و برداشت های وطنی خاص خود را دارند نمی توان آنها را به تنهایی با این گفتمان مورد ارزیابی قرار داد.ازاین رو،معیار آزادی خواهی را به معنای نقادی وارد کرده و برجسته تر مورد توجه قرار می دهیم.نقادی فقط نقد دولت نیست.نقد دوری از ارزش های بومی است که یا با مقتضیات زمان و مکان تبیین نشده اند و یا برزمین مانده اند و به آنها جامه عمل پوشیده نشده است.در مدل من جایی برای رسانه های مخالف وجود ندارد.رسانه هایی که کعبه آمال خویش را برمبنای ارزش های سایر جوامع و دیدگاه های فراوطنی از نوع شرقی و یا غربی آن بنا می نهند نمی توانند به خواسته های ملت خود را نزدیک سازند.مردم ما نظام سیاسی خود را دوست دارند و برای آن خون های فراوانی داده اند ولی چه در قالب گفتمان انقلاب اسلامی و چه با یک رویکرد نقادانه می خواهند به آینده ای پربارتر دست یابند.دیدگاه های  اصول گرایی و اصلاح طلبی درحال حاضر برابر با دو گفتمان یادشده نیستند و ظرفیت تحلیل موقعیت های موردنظر مرا ندارند.به همان اندازه که اصول گرایی نیاز به بازتولید دارد اصلاح طلبی نیز در دوران نقد بسر می برد.مناظره سنتی اصول گرایی-اصلاح طلبی دیگر توجیه گر وضعیت موجود نیست.تعبیر مقام معظم رهبری درباره اصول گرایی اصلاح طلبانه شاهد من بر این مدعاست.رسانه ها از وضعیت مطلوب فاصله زیادی دارند.علت این است که نه گفتمان انقلاب اسلامی و نه گفتمان انتقادی در سرلوحه برنامه های برخی رسانه ها نیستند.رسانه های مجازی از مطبوعات دارند پیش می گیرند.وابستگی برخی رسانه ها به کانون های قدرت و ثروت باعث شده که عمدتاً تریبون شخصیت های خاصی باشند.بسیاری از رسانه های محلی سعی دارند با تمام توان خود و با نگاهی فراگیر به سرمایه های انسانی جامعه و فارغ از توجه صرف به شخصیت ها و و چهره های خاص سیاسی به سهم مناسبی در حوزه سیاست دست یافته و براین فضای شخصیت زده غلبه کنند.مراد از گفتمان انتقادی،نقد حکومت و یا ساختارهای قانونی نیست بلکه نقد روش هاست که در صورت به روزآوری می توانند برای آزادسازی و هدایت انرژی جامعه بسیار تعیین کننده و تاثیرگذار نیز باشند.من معتقدم که رسانه ها چنانچه این وضعیت که حاکی از ایفای نقش های فرعی از سوی گروه های سیاسی و جنبش دانشجویی است تداوم یابد می توانند در سطحی بالاتر عهده دار پیشتازی حوزه سیاست و یا دست کم در سطحی میانه نقش مکمل احزاب و گروه های سیاسی را به خوبی ایفا کنند مشروط بر آن که افق های دوردست و راهبردی را ببینند و کمتر در حاشیه افت و خیز و تحرکات فردی شخصیت ها قرار بگیرند.رسانه ها باید به سرمایه های انسانی هفتاد و پنج میلیون ایرانی پروبال بدهند و نسل جدیدی از سیاستمداران وفادار و خبره را به جامعه معرفی کنند.انقلاب اسلامی جایگزین مناسبات و روابط قدیم شده و ارزش های جدیدی را پدید آورده که هنوز بخشی از آن ها در صحنه عملی جامعه نهادینه نشده و یا فراگیر نگردیده است.با وجود ادعای رژیم طاغوت و طرح شعار رسیدن به دروازه تمدن بزرگ و گذر جامعه ایرانی از دوره سنتی به مظاهر دوران مدرنیته آنچه که تا پیش از انقلاب اسلامی درباره روابط اقتصادی و تولیدی و سیاسی حاکم بر ایران می توان برشمرد تداوم حاکمیت نسبی مناسبات و ارزش های دوران ارباب-رعیتی بر بخش عمده ای از شئونات جامعه بوده است.رابطه حکومت مرکزی و اربابان محلی هسته بنیادین آن دوران تا زمان پیروزی انقلاب اسلامی است.با بازگشت حق تعیین سرنوشت به ملت و وجود آزادی های مصرح در قانون اساسی و جانفشانی مردم در دوره سازنده دفاع مقدس شرایط برای داشتن میهنی آباد و مستقل فراهم است.رسانه ها باید قدر این آزادی را بدانند و از آن پاسداری کنند.باز هم می گویم نه گفتمان انقلاب اسلامی و نه گفتمان انتقادی صرفاً به معنای نقد دولت و تاسیسات اجرایی حکومت نیست.دولت اگر نهادهای نظارتی به خوبی عمل کنند باید جواب نحوه خرج کرد بودجه سالانه و میزان هماهنگی و انطباق آن با برنامه های پنج ساله و سند بیست ساله و گزارش عملکرد دستگاه ها را به مجلس و سازمان های نظارتی بدهد و علاج واقعه قبل از وقوع باید بشود.رسانه ها فراتر از ضعف ها و قوت های دولت و ارکان اجرایی حکومت خوب است افکار عمومی را به مسائل اصلی تر و آتیه ساز توجه دهند.رسیدگی به امور روزانه و رفاه و معیشت مردم شرط لازم هست اما کافی نیست.آنچه راهبردی است این است که رسانه ها بتوانند جامعه را به فراسوی مرزهای فرهنگ متعالی و
فراگیری و نهادینگی آموزه های اقتصاد پایدار و اجتماعی با نسل های قوی و افکاری روشن نسبت به آینده برسانند.شاید متکی بودن بخشی از رسانه ها به تسهیلات و حمایت های دولتی یکی از آفت هایی است که مانع از رسیدن به این نقش راهبردی و مستقل رسانه ای در کشور می شود.افزایش امنیت شغلی خبرنگاران درقبال گزارش ها و اخبار منتشره و برخورداری از حقوق و مزایای مناسب و استفاده دائمی از آموزش های حرفه ای می تواند به ثبات کار رسانه ها کمک کند.وجود قوانین و مقرارت به روز
،پی ریزی نظام صنفی کارآمد و پایبندی و سوگند به اصول حرفه ای اولویت بالایی برای رسانه ها باید بیابد و در ساختاری فرادولتی تعریف و نهادینه شود.تقویت فرایند اجماع سازی از کارکردهای مهم و موردانتظار از رسانه هاست که از راه  ترکیب نیروهای جامعه بدست می آید و نه تجزیه سرمایه های انسانی و داشته های این ملت.مفاهیم اساسی و منافع ملی به اجماع نسبی نخبگان برای اجرا و تحقق نیازمند است.بدین منظور پیش بینی سازوکارها و زیرساخت های مناسب برای هم اندیشی و هم فکری و همگرایی رسانه ها بر سر موضوعات اساسی جامعه ضروری بنظر می رسد.این معادله ای حساس است که در آن همزمان باید به رسانه ها و آزادی های قانونی در کشور و سهم راهبردی شان در فرایند اجماع سازی دقت وافر شود.اهداف متعالی رسانه ها باعث تعالی و پیشرفت جامعه ما با تمامی اجزا و لوازم تحول آفرین آن می شود.رسانه ها در نظام ولایی ایران که از مشی مردم سالاری دینی پیروی می کند حکومت کنندگان و حکومت شوندگان را به یکدیگر پیوند می دهند.امام عظیم الشان فرمود:"قلم ها شهید پرور هستند.اهمیت انتشارات،مثل اهمیت خون هایی است که در جبهه ها ریخته می شود."

شايان ذكر است كه سعیدآبادی به عنوان كانديداي مردم تهران در نهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی و چهره رسانه اي آشنا در سال هاي اخير و مدير مسئول سه نشريه در سال هاي گذشته،دارای پشتوانه سال ها تجربه حرفه اي در حوزه هاي رسانه با ارايه ده ها اثر و ايده و انتشار آنها در روزنامه ها،شبکه های خبری و سايت هاي مرجع كشور،صنعت و شناخت مسائل موجود در روابط كارفرمايي-كارگري،روابط بين الملل با گرايش استراتژي جمهوري اسلامي ايران،آموزش و پرورش و رويكرد آموزش هاي نوين در نظام آموزشي كشور و حوزه فرهنگ و ارشاد اسلامي با فعاليت چندساله در اين وزارتخانه در سطوح كارشناسي و مديريتي و ستادي برای رسيدن به اين جامعيت فكري می باشد و تمایل خود را درصورت اقبال مردم و عنايت ويژه شوراي محترم نگهبان قانون اساسي در تفسير رجل سياسي،به کاندیداتوری در انتخابات رياست جمهوري يازدهم بيان كرده است.ضمناً سخنان و افكارش در هشت ماه اخير تحت عناوين متنوع در قالب مصاحبه ها و یادداشت های مختلف علاوه بر ده ها ايده و اثر منتشر شده در سال هاي 80 در روزنامه ها،خبرگزاري ها و سايت هاي مرجع كشور قابل مطالعه است.

 

 

 

خلاصه اهم سوابق تحصیلی و اداری علیرضا سعیدآبادی

 

 • كانديداي مردم تهران در انتخابات نهمين دوره مجلس شوراي اسلامي
 • اخذ رتبه ممتاز رشته کارشناسی ارشد روابط بین الملل دانشگاه شهید بهشتی در سال 1380(رونوشت پیوست)
 • پشنهاددهنده ایده طرح تشکیل سازمان نیمه متمرکز نظام مهندسی فرهنگی جمهوری اسلامی ایران(رونوشت پیوست)
 • مشمول آیین نامه جذب و نگهداری نیروی انسانی  نخبه در وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی(رونوشت پیوست)
 • دبیر تشکل خانه دانشجو در استان در سال های 81-1380(رونوشت پیوست)
 • اخذ امتیاز عالی از پایان نامه کارشناسی ارشد با موضوع«بررسی استراتژی جمهوری اسلامی ایران پس از جنگ سرد»(رونوشت پیوست)
 • کارشناس مسوول وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی  مطابق حکم کارگزینی امور اداری ازسال 1384 و معاون بين الملل اداره كل روابط عمومي در سال 89 و معاون دفتر آموزش و توسعه فعاليت هاي هنري در سال 90 با ابلاغ داخلي(پیوست)
 • دبير نمايشگاه و نشست هاي تخصصي مد و لباس اسلامي-ايراني در سال 89(رونوشت پيوست)
 • مدیر روابط عمومی موسسه آموزش از راه دور وزارت آموزش و پرورش تا اواخر سال 1384(رونوشت پیوست)
 • کارشناس برگزیده وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در سطح ملی در چشنواره شهید رجایی در سال 1386(رونوشت پیوست)
 • برگزیده روابط عمومی های دولت در روز 27 اردیبهشت سال  1386 و تقدیر در سالن اجلاس سران(تقدیر نامه پیوست)
 • پیشنهاد و تدوین « طرح جامع نحوه فعالیت روابط عمومی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی » و طی مراحل تصویب و ابلاغ توسط وزیر محترم به تمامی معاونت ها،سازمان ها،ادارات کل ستادی و استانی(رونوشت پیوست)
 • طراحی«نظام ساماندهی و نصب تمثال حضرت امام خمینی ( ره ) و مقام معظم رهبری در دولت  » که به صورت بخشنامه با امضا وزیر محترم به تمامی دستگاه های اجرایی ابلاغ شد(رونوشت پیوست)
 • پیشنهاد«طراحی و ایجاد بانک اطلاعاتی از هنرمندان حرفه ای و شرکت های معتبر در عرصه تبلیغات کشور » به شورای محترم  اطلاع رسانی دولت که در سال 1386 به  تایید رسید(رونوشت پیوست)
 • مدیر مسوول نشریه پیام بانوان در سال 75-1374و تالیف مقالات متعدد در این نشریه (رونوشت پیوست)
 • مدیر مسوول نشریه آموزش از راه دور وزارت آموزش و پرورش تا سال 1384و تالیف مقالات متعدد در این نشریه(رونوشت پیوست)
 • مدیر مسوول نشریه وفا وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی درسال1386و تالیف مقالات در این نشریه(رونوشت پیوست)
 • تدوین 6 جلد گزارش پژوهشی مرتبط با رشته  روابط بین الملل برای پژوهشکده مطالعات راهبردی وابسته به وزارت علوم و تحقیقات و فناوری(رونوشت پیوست )
 • تدوین 2 جلد گزارش پژوهشی مرتبط با روابط بین الملل برای خبرگزاری جمهوری اسلامی ایران (پیوست )
 • انتشار ده ها یادداشت و مقاله راهبردی و فرهنگی و مطلب آموزشي در روزنامه های کثیرالانتشار،نشريات،خبرگزاری ها و سایت های مرجع کشور(رونوشت پیوست)
 • مسوول امور پژوهشی مرکز جامع علمی کاربردی شماره 5(تاییدیه پیوست)
 • ایثارگر دفاع مقدس ( رزمنده جانباز )     شماره تماس: 09122404987

 

تیموش، مهمان همیشگی سفره عشایر جنوب سیستان و بلوچستان

payam بازدید : 1003 11 / 07 / 1391 نظرات ()

  تیموش، مهمان همیشگی و جز جدایی ناپذیر سفره عشایر و روستاییان جنوب سیستان و بلوچستان بویژه شهرستان ایرانشهر است كه در میان مردم این منطقه طرفداران فراوانی نیز دارد. به گفته شماری از مردم شهرستان ایرانشهر، پخت نان محلی تیموش «nan timuosh»از سالها قبل در میان روستاییان و عشایر این منطقه مرسوم بوده است و خیلی از خانواده ها این نان را به تنهایی به عنوان یك وعده غذایی كامل استفاده می كردند.

لباس بلوچ؛ تبلور فرهنگی اصیل

payam بازدید : 1797 02 / 06 / 1391 نظرات ()

 لباس بلوچ یک پوشش است اما نه از آن دست پوششهایی که اصالت فرهنگی ندارد. لباس مردم غیور سیستان و بلوچستان، فقط یک پوشش نیست بلکه این پوشش پشتوانه ای به قدرت فرهنگ یکی از اصیل ترین اقوام ایرانی را به دنبال دارد . یک لباس ساده، پیراهنی گشاد و شلورای ساده با رنگی روشن درست به رنگ دلهای بی آلایش مردمان باصفای استان وسیع کویری کشور. لباس بلوچ یک پوشش است اما نه از آن دست پوششهایی که اصالت فرهنگی ندارد. لباس هایی همانند بلوز و شلوار، یا کتهایی که سالهاست در خلا توجه به لباس ملی اقوام اصیل ایرانی با دیکته از آن سوی

آئين تقسيم آب يا تاس و کپل در استان در انتظار ثبت در فهرست ملی

payam بازدید : 930 25 / 05 / 1391 نظرات ()

  حسن‌علي شهرکي اظهار داشت: در گذشته نوع تقسيم آب دقيق براي کشاورزان در جهت آبياري مزارع و خرما و در راستاي بهره‌برداري مساوي از منابع آب بسيار داراي اهميت بوده است، بنابراين لازم است اين سنت در جهت اينکه فراموش نشود احيا و حفاظت لازم از آن صورت پذيرد. وي افزود: مراسم تقسيم آب در شهرستان‌هاي سراوان، سيب و سوران و زابل، و بخش‌هاي هيدوچ، آشار، بم‌ پشت و

منبت كاري، هنر اصيل در شهرستان سرباز

payam بازدید : 1297 13 / 05 / 1391 نظرات ()

  منبت كاري و كنده كاري روي چوب به دليل فراواني درختان مقاوم در سرباز، از با ارزش‌ترين دستاوردهاي هنرمندان از گذشته تاكنون بوده كه هميشه مورد توجه استادكاران بومي و محلي اين خطه بوده است. به گزارش خبرنگار خبرگزاری دانشجویان ایران(ایسنا)، منطقه سیستان و بلوچستان، روستايي در محور ترانزيت ايرانشهر به چابهار و در فاصله 45 كيلومتري مركز سرباز قرار دارد. اين روستا

نگاهی به آداب و رسوم مردم بلوچستان در ماه مبارك رمضان

payam بازدید : 1857 07 / 05 / 1391 نظرات ()

  پایبندی به رسوم و سنت پیشینیان در مسایل مذهبی و اجتماعی برگرفته از تمدن و فرهنگ غنی مردم یك منطقه است كه از این حیث مردم بلوچستان سرآمد دیگر اقوام ایران زمین هستند، به طوری كه هنوز سنت گذشتگان خود را در برگزاری آداب و رسوم ماه رمضان حفظ كرده اند. به گزارش ایرنا، آداب و رسوم ماه مبارك رمضان در میان مردم بلوچستان همانند دیگر مراسم این قوم تشابه بنیادی و

سفالگري زنان بلوچ از زيبايي‌شناسي شرقي‌ها سرچشمه مي‌گيرد

payam بازدید : 1607 10 / 9 / 1390 نظرات ()

  معاون صنايع‌دستي و گردشگری سیستان و بلوچستان گفت: قدمت سفال و سفالگري در استان سيستان و بلوچستان با توجه به ظروف سفالين کشف شده در نواحي دهانه غلامان و روستاي دامن به 2 هزار سال پيش از ميلاد مسيح مربوط مي‌شود. به گزارش باشگاه خبر نگاران ، مهدی اوکاتی افزود: سفالگري هنر ـ صنعت ظريف و حساسي است که از شرق سرچشمه مي‌گيرد و آميزه‌اي از

ارزش آب در باورهای مردم بلوچستان

payam بازدید : 2866 30 / 8 / 1390 نظرات ()

   قوم بلوچ یکی از اصیل ترین اقوام ایرانی و آریایی است و همانند سایر اقوام آریایی و ایرانی باور ها و اعتقادات مشترک با سایر اقوام آریایی دارد و برخی از باورها و اعتقادات این قوم متناسب با مهاجرت ها از غرب و شمال غرب به  جنوب شرقی و شرایط خاص جغرافیایی تغییراتی ایجاد و با اقوام دیگر که همسایه این قوم اصیل آریایی بوده اند داد و ستد فرهنگی داشته و همان گونه که  فرهنگ آریایی قوم بلوچ تاثیر گذار بوده متاثر از فرهنگ همسایگان نیز شده است.

حصیربافی پناه دستان ترك‌خورده بلوچ

payam بازدید : 1541 2 / 6 / 1390 نظرات ()

   حصیر‌بافی به همراه قالیچه‌های سیستانی، سفال‌های كل‌پورگان و سوزن‌دوزی‌های بلوچ مهم‌ترین محصول هنری استان سیستان و بلوچستان هستند   

به گفته رییس سازمان صنایع دستی استان سیستان و بلوچستان ،حصیر‌بافی به همراه قالیچه‌های سیستانی، سفال‌های كل‌پورگان و سوزن‌دوزی‌های بلوچ مهم‌ترین محصول هنری استان هستند.به گفته رییس سازمان صنایع دستی استان سیستان و بلوچستان ،حصیر‌بافی به همراه قالیچه‌های سیستانی، سفال‌های كل‌پورگان و سوزن‌دوزی‌های بلوچ مهم‌ترین محصول هنری استان هستند.

سفال كلپورگان شاهكار دستان هنرمند زنان بلوچ

payam بازدید : 2294 1 / 6 / 1390 نظرات ()

  سفال هفت هزارساله "كلپورگان"با شهرت جهانی شاهكار دستان هنرمند زنان بلوچ درایران زمین است.

 هنر سفالگری منحصر به فرد "كلپورگان " هنری است كه ازهزاران سال قبل نسل به نسل به زنان بلوچ منتقل شده و گذرقرن‌ها از زیبایی و اصالت آن نكاسته است.

 پیشینه هنرسفالگری(سفال‌سازی ) در سیستان وبلوچستان با توجه به اسناد و مدارك به عصر پارینه سنگی و پیش از تاریخ می‌رسد. در شهر سوخته سیستان تولیدسفال بسیار چشمگیر بوده اما سفالگری كلپورگان در منطقه بلوچستان حكایتی دیگر دارد.

زبان ، ایدئولوژی و هویت ملی

payam بازدید : 1925 1 / 6 / 1390 نظرات ()
   "و تمام جهان را یک زبان و یک لغت بود ، و واقع شد که چون از مشرق کوچ میکردند ، همواره ای در زمین شینار[1] یافتند ودر آنجا سکنی گزیدند.و بیکدیگر گفتند ، بیایید خشت ها بسازیم و آنها را خوب بپزیم .و ایشان را آجر بجای سنگ بود و قیر بجای گچ.و گفتند بیائید شهری برای خود بنا نهیم ، و برجی را که سرش به آسمان برسد ، تا نامی برای خویشتن پیدا کنیم.مبادا بر روی زمین پراکنده شویم  .و خداوند نزول نمود تا شهر و برجی را که بنی آدم بنا میکردند ، ملاحظه نماید.و خداوند گفت که همانا قوم یکیست و جمیع ایشان را یک زبان. و این کار را شروع کرده اند. و الآن هیچ کاری  که قصد آن بکنند از ایشان ممتنع نخواهد شد.اکنون نازل شویم و زبان ایشان را مشوش سازیم تا سخن یکدیگر را نفهمند. پس خداوند ایشان را از انجا بر روی  تمام زمین پراکنده ساخت و از بنای شهر باز ماندند.از آن سبب آنجا را بابل نامیدند،زیرا خداوند  لغت تمامی اهل جهان را مشوش ساخت.و خداوند ایشان را از آنجا برروی تمام زمین پراکنده نمود".

کتب مقد س.سفر پیدایش. باب یازدهم.1-10

تاریخچه ی حوزه علمیه دارالعلوم ومسجد جامع مكی زاهدان

payam بازدید : 6233 1 / 6 / 1390 نظرات ()

 از جمله خدمات بسیار ارزنده ی فرهنگی ـ دینی و پربار حضرت مولانا عبدالعزیز تاسیس حوزه علمیه و پایه گذاری مسجد جامع مكی در زاهدان است . این كارنامه ی بسیار حیاتی با چنان اخلاص و فروتنی ،‌و بدوراز هر گونه تظاهر پایه گذاری شده است كه همه مردم ایران و به ویژه مردم سیستان و بلوچستان شاهد آثار این اخلاص هستند تعداد نمازگزاران درمسجد مكی و مراجعین و شیفتگان علم و عرفان به حوزه علمیه روزافزون است . هم چنین حوزه علمیه دارالعلوم از شهرت و محبوبیت قابل توجهی برخوردار است .

 طلاب علوم دینی از داخل و خارج استان برای رفع عطش علمی خود پروانه وار به این مركز علمی سرازیر می شوند، آمار و ارقام مراجعین به قدری زیاداست كه حوزه به دلیل كمبود امكانات ،‌ناچار است به پنجاه درصد .مراجعین جواب رد بدهد واز پذیرفتن آنان عذرخواهی كند.

حصیر بافی شاهكار دستان هنرمند زنان بلوچ

payam بازدید : 1926 1 / 6 / 1390 نظرات ()

  هنرحصیربافی شاهكار دستان هنرمند زنان بلوچی‌است كه هنرمندانه درشهرستان نیكشهر از برگ درختان داز (نوعی نخل خرمای وحشی) این اثر هنری را خلق می‌كنند.

هنر حصیربافی در سیتان وبلوچستان قدمتی به اندازه تاریخ این قوم دارد، این هنر سینه به سینه توسط شیر زنان و مردان به نسل‌ها منتقل شده است .

استقبال بازارهای داخلی و خارجی از هنر حصیربافی بلوچستان كه متاسفانه به صورت غیرقانونی خرید و فروش می‌شود،حكایت از جذابیت این هنر بی‌بدیل در نزد اقوام مختلف است .

با توجه به‌این كه مسوولان در كشورهای در حال توسعه برای جهانی شدن صنایع دستی و محلی خود تلاش می‌كنند در این میان صنایع دستی ایران آن گونه كه باید برای جهانیان شناخته شده نیست .

خرید و فروش غیر قانونی انواع صنایع دستی در كشورهای همسایه و حاشیه خلیج فارس، متاسفانه بازار پر رونق دلالان را كاملا گرم نگه داشته است .

دلالان اكثر صنایع بومی و محلی از جمله حصیربافی این منطقه كه از جذابیت خاصی برخوردار است با قیمت بسیار پایین خریداری می‌كنند و آن سوی مرز این صنایع را با سود كلان به فروش می‌رسانند.

دسترنج حصیربافان نیكشهری در این آشفته بازار تنها با پنج هزار ریال از سر ناچاری به دلالان حراج داده می‌شودو هنر دست زنان و مردان بلوچ در بازار های داخلی و خارجی به صورت غیر قانونی چند برابر قیمت خریده شده ، به فروش می‌رسد.

با توجه به قدمت و جذابیت هنرهای دستی این منطقه جا دارد مسوولان در جهت حمایت و معرفی این آثار گامهای موثری بردارند .

مسوول تعاونی حصیربافان شهرستان نیكشهر گفت: هنر حصیر بافی در بلوچستان شایستگی جهانی شدن دارد و مسوولین باید با توجه به‌اینكه حصیربافان از قشر كم درآمد جامعه هستند تلاش بیشتری برای رفع مشكلات آنان انجام دهند.

"محمد رییسی" افزود: اگر بی‌توجهی به هنر حصیربافی ادامه یابد دیگر نسل این هنر كه از زمان پیامبران و حتی قبل از اسلام كاربرد بسیاری داشته از بین خواهد رفت.

او با بیان اینكه بافت حصیر ‪ ۱۲متری یك هفته‌طول می‌كشد ادامه داد: زنان روستایی و عشایری زحمات یك هفته خود را درقبال دریافت پنج هزار ریال می فروشند.

وی افزود: وضعیت معیشتی این افراد به گونه‌ای است كه این پنج هزار ریال را در مقابل كارهای هنرمندانه خود دریافت می‌كنند و اعتراضی در برابر آن نمی كنند.

او با ابراز نگرانی از وضعیت موجود و نابسامان حصیربافان اظهار داشت:

وقتی كه دسترنج حصیربافان با چنین قیمت پایینی از آنان خریداری می‌شود انگیزه‌ای برای آنها جهت گسترش و ادامه این هنر باقی نمی‌ماند.

وی افزود: توجه نكردن به این هنر باعث شده تا زنان و مردان هنرمند نیكشهری انگیزه خود را از انتقال تجربیاتشان در زمینه حصیربافی به دختران و پسرانشان از دست بدهند و این موضوع زنگ خطری برای نابودی این هنر به شمار می‌رود.

او سرمایه‌گذاری بر روی هنر حصیربافی توسط سرمایه‌گذاران شهرستانی را ضروری دانست و گفت: سرمایه‌گذاری بر روی این هنر نه تنها باعث دلگرمی حصیر بافان می‌شود بلكه زمینه خارج شدن این صنعت از ركود را فراهم می‌سازد.

رییسی گفت: درصورت حمایت مسوولان صنایع دستی از حصیربافی در نیكشهر می توان آینده روشن و درخشانی را برای این هنر پیش بینی كرد.

وی با بیان اینكه هنر حصیر بافی در نیكشهر فقط به بافت حصیر محدود نمی شود افزود: از برگ‌های درخت داز (نوعی نخل خرما وحشی) كه ماده اولیه این هنر به شمار می‌رود كالاهای دیگری نظیر جای دستمال كاغذی، گلدان، انواع اسباب بازی كودكان، انواع كلاه، وسایل تزیینی منزل، جارو، كیف و كفش توسط دستان هنرمند مردم نیكشهر ساخته می‌شود.

وی اظهار داشت: ادارات مختلف نیكشهر بیش از شش میلیون ریال به تعاونی حصیربافان بدهكار هستند و تاكنون نسبت به پرداخت بدهی خود هیچ اقدامی نكرده‌اند.

مسوول صنایع‌دستی نیكشهر هم، علت اصلی بی‌انگیزه شدن حصیربافان را حمایت نشدن از سوی مسوولان ذیربط عنوان كرد.

"خیرنساء امیری" افزود: با توجه به وضعیت كنونی ایجاد تعاونی‌های حصیر بافی می‌تواند در رفع این مشكل نقش سازنده‌ای داشته باشد.

وی ادامه داد: درآمد پایین حاصل از فروش هنر حصیربافی موجب شده تا زنان و مردان هنرمند نیكشهری روز به روز از این هنر فاصله بگیرند.

وی با بیان اینكه صنایع دستی نیكشهر هرساله برنامه‌هایی را در یك چارچوب و غالب خاصی برگزار می‌كند گفت:درسالجاری ساماندهی صنعت گران صنایع دستی از جمله برنامه‌های اجرایی صنایع دستی است.

زاهدان ، خبرگزاری جمهوری اسلامی ‪۸۴/۰۲/۲۷

 

سوزن دوزى ، هنرى مرجع و نمادین درسیستان و بلوچستان

payam بازدید : 1470 1 / 6 / 1390 نظرات ()

  صنعت دستى سوزن دوزى بلوچى بعنوان هنرى مرجع و نمادین در استان سیستان وبلوچستان مطرح بوده و در خارج از کشور به ویژه در خاورمیانه ازصنایع معروف و شناخته شده است .

سوزن دوزى از هنرهاى دستى زنان و دختران بلوچ است که امروزه به علت استقبال زیاد مردم در سراسر دنیا بسیار مورد استقبال است .

زنان بلوچ با دوختن نقش هایى بر روى پارچه با نخ هاى مخصوص و در برخى موارد با نخ هاى زرین و سیمین این تکه ها را بر روى آستین ، دامن و یقه و جلوى لباس هاى بلوچى وصل کرده ، زیبایى خاصى به آن می بخشند.

در گذشته تکه هاى سوزندوزى براى محافظت و پوشش بیشتر لباس زنان استفاده می شد و امروزه زیبایى، هنر و صنعت نیز به آن افزوده شده است .

سوزن دوزى در نقش ها و مدلهاى متفاوتى با عناوینى شامل پرگار، سراوانى،هفت تارى، جاوک ، شیدا و یکتارى در فرآورده هاى مانند جاکلیدى، گوشواره ، تلسر، قاب عکس ، جلد آلبوم و رومیزى تولید و عرضه می شود.

مسوول صنایع دستى شهرستان نیکشهر دراین زمینه با اشاره به اینکه نگارش قرآن کریم به صورت سوزن دوزى و براى نخستین بار از این شهرستان شروع شده مى گوید : هنر صنایع دستى به ویژه سوزن دوزى دراین شهرستان بی نظیر است .

"خیرنساامیرى" می افزاید : در خیلى از زمینه ها مثل سوزن دوزى در حال پیشرفت هستیم و سوزن دوزى بلوچ در کل خاور میانه یک هنر مرجع و نمادین است .

وى گفت : براى رونق وبهبود صنایع دستى در نیشکهر طرح شناسایى صنعت گران زن بویژه در مناطق عشایرى انجام شده است .

وى گفت : صدور یک هزارو۲۰۰ کارت صنعتگرى ،پرداخت تسهیلات اشتغالزایی و دوره هاى آموزشى از جمله کارهاى انجام شده براى بهبود صنایع دستى به ویژه سوزن دوزى درمنطقه است .

به هرحال صنعت دیرینه سوزن دوزى بلوچى براى قرار گرفتن درجایگاه ویژه خود نیازمند حمایت مسوولان است . ایجاد نمایشگاه هاى خاص ، پرداخت تسهیلات حمایتى به شاغلان دراین حرفه و فراهم کردن بسترهاى صادراتى از نیازهاى صنایع دستى منطقه ازجمله صنعت منحصر به فرد سوزن دوزى است .

استان سیستان وبلوچستان بابیش ازدومیلیون نفر جمعیت و۱۸۷ هزارکیلومتر مربع وسعت پهناورترین استان کشور بوده و صنایع دستى دراین استان از رونق خاصى برخورداراست .

 

زاهدان ،خبرگزارى جمهورى اسلامى

 

تبلیغات
Rozblog.com رز بلاگ - متفاوت ترين سرويس سایت ساز
درباره ما
Profile Pic
يكي از صالحان ، به خواب ديد پادشاهي را در بهشت !! و پارسايي را در دوزخ. پرسيد كه موجب اين درجات چيست؟ ندا آمد كه اين پادشاه به ارادت درويشان به بهشت اندر است و اين پارسا به تقرب پادشاهان در دوزخ !! (سعدي)
اطلاعات کاربری
لینک دوستان
 • اجاره ماشین
 • بلوچ پرس
 • دلگان پرس
 • بلوچانی زبان
 • زبان بلوچی و لبزانک
 • ایرانشهر نیوز
 • خدایاری شاعربلوچ
 • اهل سنت ما
 • جوانان صدیق زهی
 • ضیاءالدین دینارزئی
 • پروازچابهار
 • ايرنا سيستان وبلوچستان
 • لاشار شیرآباد
 • حق گو بلوچ
 • خبرهای ایرانشهر
 • ندای زاهدان
 • کلات نیوز
 • مکران پرس
 • روستای شارک
 • شخصیت های بزرگ بلوچستان
 • سایبان امید
 • حوزه علمیه مهرستان
 • اطلاع رسانی بلوچستان
 • جزر و مد
 • کلوکان
 • پجار
 • چهاربهاران
 • انجمن های چابهار
 • سنت آنلاين
 • تفتان ما
 • پايگاه خبري تحليلي تفتان ما
 • انجمن های چابهار
 • بلوچ پرس
 • وشدلانی دیوان
 • یعقوب جدگال
 • چابهارنیوز
 • انجمن های چابهار
 • چابهاران تیاب
 • بلوچستان دانلود
 • پیمان چابهار
 • پایگاه خبری کنارک
 • سرحد زمین
 • سلطان بلوچ
 • اشعارومتون ادبي عبدالحميد خداياري
 • پیمان چابهار
 • دهياري روستاي ميرآبادبمپور
 • پورتال روستاي ميرآباد بمپور
 • قلعه باستاني بمپور بلوچستان
 • بَــلوچــانی زبان
 • بلوچی الفبا وزبان
 • الفبای زبان بلوچی
 • ایوب ایوبی
 • سرحد زمین قلب تپنده بلوچستان
 • بلوچستان
 • انسان شناسی بلوچ
 • سرباز مزاکان
 • ندای بلوچ
 • دهستان حیط
 • دهکده حیط
 • مکران میوزیک سنتر
 • سايت پاتوق بلوچ
 • سایت تحلیلی خبری چابهار نیوز
 • پاتوق بلوچ
 • شهرستان بمپور
 • هوران باغ
 • هیات فوتبال روستای جوزدر
 • ایرانشهر نیوز
 • سیسوگ
 • .:|برای همه|:.
 • ابو مصعب
 • انسان شناسی بلوچ
 • سایت مغانشابو
 • چابهارنیوز
 • وشدلانی دیوان
 • مهرستان
 • چهبارنیوز
 • ندای بلوچ
 • نسيم بلوچستان
 • کوپچ لاشار
 • مصطفي دانشور
 • بنت نیوز
 • نوشته های محمد بلوچ زهی
 • گالری عکس بلوچستان
 • تصاوير ديدني از منطقه دشتياري
 • در ياد رفتگان دبيرستان دانشگاه چابهار
 • تصاویرکوه‌های مریخی در جنوب بلوچستان
 • آموزش تصويري ارسال مطلب به پيام بلوچ
 • عناوين آخرين مطالب سايتهاي بلوچستان
 • موسيقي با صداي كمال خان - گروه 2
 • موسيقي با صداي كمال خان - گروه 1
 • آلبوم عكس گلفشان كهير - كنارك
 • دو نلي با صداي استاد اسپندار
 • دانلود فیلم های جذاب
 • آخرین مطالب ارسال شده
 • آمار سایت
 • کل مطالب : 1578
 • کل نظرات : 906
 • افراد آنلاین : 2
 • تعداد اعضا : 741
 • آی پی امروز : 11
 • آی پی دیروز : 43
 • بازدید امروز : 34
 • باردید دیروز : 258
 • گوگل امروز : 3
 • گوگل دیروز : 13
 • بازدید هفته : 1,612
 • بازدید ماه : 6,557
 • بازدید سال : 167,952
 • بازدید کلی : 2,678,150